top of page

Animacja - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Film reklamowy - Narodowy Instytut Dziedzictwa Zabytkomania

Spot kampanii - Jeden Krok. Wielkie Możliwości.

Film promocyjny - Plantule

Animacja - Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

bottom of page